• Võ Thị Thùy Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0939101757
  • Email:
   vothithuyngan..ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý

 • Huỳnh Thị Cẩm Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Địa lý
  • Điện thoại:
   01679094999
  • Email:
   huynhthicamlinh.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thũ quỹ Công đoàn - Giảng dạy bộ môn Địa lý

 • Khưu Kim Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán
  • Điện thoại:
   0934107391
  • Email:
   khuukimkieu.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán

 • Nguyễn Xuân Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán - Lý
  • Điện thoại:
   0915780606
  • Email:
   nguyenxuantham.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán

 • Trần Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Vật lý
  • Điện thoại:
   0917414298
  • Email:
   tranminhthu.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý

 • Trần Hoàng Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Lịch sử
  • Điện thoại:
   01223047060
  • Email:
   tranhoangduy.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ủy viên BCH Công đoàn - Giảng dạy bộ môn Lịch sử - Ban TTrND

 • Lê Thị Cẩm Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý - Tin học
  • Điện thoại:
   01662249224
  • Email:
   lethicamluyen.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó chủ tịch Công đoàn - Giảng dạy bộ môn Tin học

 • Bùi Thị Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn - Nhân viên Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Quản trị kinh doanh
  • Điện thoại:
   987504640
  • Email:
   buithitan.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán Công đoàn - Thủ quỹ, Văn thư Trung tâm

 • Nguyễn Thị Mỹ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0907770479
  • Email:
   nguyenthimyhang.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Vật lý

 • Hứa Thị Ánh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên - Phó trưởng phòng DVH - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Địa lý
  • Điện thoại:
   0982272575
  • Email:
   huathianhngoc.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung hoạt động Công đoàn - Giảng dạy bộ môn Địa lý

 • Trần Thị Minh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng QLĐT và bồi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sinh học
  • Điện thoại:
   0917696363
  • Email:
   tranthiminhtuyet.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung hoạt động của phòng

 • Trương Kiến Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0919138469
  • Email:
   truongkientruc.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung hoạt động của Trung tâm

 • Lâm Hữu Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ - Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0987102716
  • Email:
   lamhuunhut.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý hoạt động chuyên môn của Trung tâm

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 216
Hôm qua : 24
Tháng 05 : 1.508
Năm 2022 : 6.822