V/v tổ chức dạy học lớp 12 NH 2018-2019 và ôn thi THPTQG năm 2019.