V/v tổ chức các hoạt động đón Lễ tết cổ truyền đồng bào Khmer 2019