V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất