Quyết định Phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng