Kế hoạch V/v tổ chức ôn tập, coi thi và chấm thi lần 2 năm học 2018-2019_TTGDTX